back and forth and back.
Here and there.
What emerges by the end?
but new beginnings and

Felix Bodin

Near Life, 2020

24 hour videoloop, synchronised playback.

fram och tillbaka och tillbaka
Hit och dit.
Var slutar det?
En ny början och

Felix Bodin

Vid Liv, 2020

24 timmar videoslinga i synkron uppspelning.